Igralske skupine

some
some
some

Društvo Bilka je imelo skozi desetletja bogato gledališko dejavnost odraslih. Sredi devetdesetih let 20. stoletja pa je nastala prav med mladino razvejana gledališka dejavnost. Društvo sodeluje s poklicnimi režiserkami in režiserji iz Slovenije. Otroške in mladinske gledališke skupine se redno udeležujejo srečanja gledaliških skupin v Ankaranu.

Sestava gledaliških skupin ostaja najpogosteje skozi več let nespremenjena s ciljem, da igralke in igralci izpopolnjujejo veščino igranja.

Skupine ljubiteljsko vodijo mentorice in mentorji.