Odbor

some
some
some

Predsednica: Maria Weber-Ogris

Podpredsednik: mag. Gašpar Ogris-Martič

Podpredsednica: Julija Agaton

Tajnica: mag.a Anna Ferk-Gasser

Namestnica: Michaela Hallegger

Blagajnik: DI Klemens Debevec

Namestnica: Nadja Reichmann