O nas

some
some
some
 • S lovenščina, srečanje, skupnost, simbol, slamnik, seme, scenarij, skladba, skladatelj, sproščenost, stik, skrb
 • Prosveta, pismenost, pesem, petje, pevci, prireditev, pisatelj, predsednik, ples, pečat, pianist, podpora, pohod
 • Društvo, dediščina, dom, dejavnost, družabnost, demokracija, dialog, dostojanstvo, dvojezičnost, dirigent, dlan
   
 • Bilka,bogastvo, bistvo, branje, bratovščina, bonton, biser, babica, bridkost, bariton, bas, boben, breg, blisk
 • I me,izraz, izmenjava, izročilo, iskanje, igra, igralec, izkušnja, ideja, interes, intuicija, iluzija, instrument, ironija
 • L judje, ljubezen, lepota, leto, literatura, letnica, ljudstvo, lastnina, lingvist, lipa, lok, lutka, lik, luč, lice, listopad
 • K ultura, knjiga, književnost, korenine, korist, korajža, koncert, kvintet, kitara, klavir, karikatura, kompas
 • A beceda, arhiv, aktivnost, atmosfera, analiza, analogija, avtonomija, anekdota, alt, ajda, angel, aforizem, atlas

„Slovensko prosvetno društvo Bilka« je živ organizem – osebnosti različnih starosti in z različnimi sposobnostmi skušajo uresničiti skupne cilje.

Težišče delovanja je ohranjanje oziroma utrjevanje domačega slovenskega jezika in kulture pri otrocih, mladini in odraslih v različnih pevskih in igralskih skupinah:

 • Otroške ure-jezikovna delavnica
 • Otroški zbor Bilkice
 • Mladinski zbor Aklib
 • Moški zbor
 • Mešani zbor
 • Otroška gledališka skupina
 • Mladinska gledališka skupina
 • Odrasla gledališka skupina

Do danes pri društvu delujejo žene in možje iz ljubezni in odgovornosti do domače slovenske besede in identitete. Akterji pa so bili prvotno v glavnem amaterji. V zadnjih desetletjih je postal dostop do dela čedalje bolj profesionalen. To dejstvo dokazujejo izredni uspehi zborov in igralskih skupin pri deželnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. K znatnemu dvigu nivoja so pripomogli kompetentni dirigenti in režiserji, strokovnjaki na področju tehnike, digitalizacije, grafičnega oblikovanja itd.

Društvo je pomemben socialni faktor v občini, ki goji medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Vse dejavnosti društva se vršijo v prostem času akterjev, kar pomeni, da gre za  dragocene dejavnosti v prostem času, kjer se razvijajo in izoblikujejo osebnosti ter se goji skupnost in družabnost. V času spleta, raznoraznih socialnih medijev in digitalizacije sta srečanje z drugimi in kreativno delo v kulturnem društvu zdrava protiutež. V društvu aktualno deluje približno 100 oseb. V letu 2022 se je obhajala 110 obletnico obstoja društva. Ta dejstva so za društvenike potrdilo in naročilo hkrati!