Mešani pevski zbor Bilka 

Zborovodja: Dominik Jurca

Zastopnik/ca zbora: Rezi Kolter

Slovenska domača pesem se v bilčovskih družinah predaja iz roda v rod. V zapisniku društva iz marca 1920 beremo, da se je ustanovil pevski odsek

some
some
some

Slovenska domača pesem se v bilčovskih družinah predaja iz roda v rod. V zapisniku društva iz marca 1920 beremo, da se je ustanovil pevski odsek. Od tedaj naprej sta v društvu delovala moški in ženski pevski zbor, ki ju je vodil Franc Kapus, organist iz Bilčovsa. Ko je Franc Kapus padel v prvi svetovni vojni, sta petje za nekaj časa prevzela Avguštin Safran in Janko Ogris. V tridesetih letih so peli člani bilčovskega društva tudi v združenem mešanem zboru Kotmara vas-Bilčovs-Šentilj-Loga vas pod vodstvom Pavla Kernjaka.

Med drugo svetovno vojno je bilo vsako društveno udejstvovanje prepovedano, toda leta 1945 so zavzeti društveniki takoj spet obnovili društvo. Takoj po vojni je imelo društvo moški, fantovski in mešani pevski zbor, ki jih je vodil Valentin Kapus. V Velinji vasi in Želučah pa so imeli svoj zbor, ki pa ni bil del društva.

Sredi petdesetih let je vodstvo mešanega zbora prevzel za nekaj časa Pavle Kernjak in nato v šestdesetih letih znova prepustil Valentinu Kapusu, ki je več desetletij vodil cerkveni in društveni mešani ter moški zbor. Leta 1974 je prevzel vodstvo cerkvenega in hkrati prosvetnega mešanega zbora Joško Bostjančič, leta 1982 pa učitelj Urh Kassl iz Podgorij. V tem obdobju je prišlo tudi do ločitve v društvenem in cerkvenem zboru. Cerkveni zbor fare Bilčovs je postal samostojen zbor in tudi mešani zbor Bilke je postal samostojen zbor. Večina pevk in pevcev pa je naprej pela pri obeh zborih. Od leta 1988 do 2009 je vodila mešani zbor Irena Kosmač iz Radovljice, ki je izredno cenila ljubezen bilčovskih pevk in pevcev do domače slovenske pesmi. V  letu 1999  sta mešani in moški zbor skupno izdala prvo zgoščenko z naslovom »Vasica moja«.                                                              

Prav v teh letih se je tudi zbor precej pomladil. Od leta 2009 pa zavzeto vodi zbor Dominik Jurca iz Medvode. Z vestnim delom je zboru uspelo, da so leta 2013 dosegli bronasto kolajno na pevskem tekmovanju v Bratislavi. Leta 2014 se je zbor na tekmovanju za Koroški zbor leta uvrstil v finale. Svojo prvo lastno zgoščenko »N`mav čriz …« je mešani pevski zbor Bilka izdal leta 2017.

Utrinki

Zgoščenke

N'mav čriez

LETO: 2017