Moški pevski zbor Bilka

Zborovodja: Christian Laußegger

Zastopnik/ca zbora: Jernej Einspieler

Zborovsko petje je najbolj prepoznavna in trajna dejavnost Slovenskega prosvetnega društva Bilka Bilčovs. Moški pevski zbor Bilka obstaja že od ustanovitve društva leta 1912. Franc Kapus, takratni organist v Bilčovsu, je prevzel vodstvo zbora.

some
some
some

Zborovsko petje je najbolj prepoznavna in trajna dejavnost Slovenskega prosvetnega društva Bilka Bilčovs. Moški pevski zbor Bilka obstaja že od ustanovitve društva leta 1912. Franc Kapus, takratni organist v Bilčovsu, je prevzel vodstvo zbora. Delovanje društva je bilo prekinjeno v času Prve svetovne vojne in tja do leta 1920. Ko je začelo društvo ponovno delovati, sta učila pevce Avguštin Safran, p. d. Pomoč, in Janko Ogris, p. d. Miklavž. V zapisniku iz aprila 1925 beremo, da pevski odsek šteje 17 članov, ki tvorijo moški zbor, in namen zbora je, gojiti narodno in cerkveno petje. Ker v župniji ni bilo organista, so odborniki društva sklenili, da finančno podprejo šolanje mladega Valentina Kapusa: skoraj več kot 50 let je nato vodil cerkveni ter prosvetni mešani in moški zbor. Bilčovški pevci so nastopali tudi skupno s pevci sosednjih društev pod vodstvom Pavla Kernjaka, ki je v okviru Slovenske prosvetne zveze deloval kot osrednji zborovodja. Nekaj časa je hodil učit pevce tudi Miro Kernjak. Nato so pevci Rupert Gasser, Tomi Lesjak, Fridi Ogris, Karl Ogris in Peter Sitter nekaj časa prepevali v kvintetu.  Vodstvo cerkvenega in hkrati prosvetnega moškega in mešanega zbora je po dolgi dobi Valentina Kapusa prevzel pevovodja Joško Boštjančič. Leta 1984 ga je pri moškem zboru nasledil prof. Mirko Laußegger iz Slovenjega Plajberka in ga vodil skoraj 23 let.  Po njegovi smrti leta 2007 je prevzel zbor Marjan Gasser in ga vodil do leta 2021. Leta 1990 sta moški in mešani zbor skupno posnela zgoščenko »Vasica moja«. Moški zbor je v letu 2013 izdal prvo lastno zgoščenko «Mi smo mi«. Od leta 2022 vodi zbor mag. Christian Laußegger. Zastopnik zbora je pevec Jernej Einspieler.

Utrinki

Zgoščenke

Mi smo mi

LETO: 2013